Duchowość

Czym jest nawrócenie?

Jesteśmy wezwani do ciągłego nawrócenia. Nawrócenie, czyli przemiana duchowa to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Jest ono niezasłużoną i w pełni darmową łaską.

Św. Paweł nawrócił się w drodze do Damaszku, gdzie miał tępić chrześcijan. Miało wówczas miejsce spotkanie ludzkiej słabości z łaską Boga. W Damaszku u przyszłego Apostoła Narodów nastąpiła przemiana umysłu, sposobu myślenia.

Chrześcijaństwo to spotkanie z Osobą. Boże Miłosierdzie nie jest zarezerwowane dla nielicznych. Jezus wybiera nie zważając na ludzkie pozory. Św. Bernadetta, której objawiła się Matka Boża, była niewykształcona, nie potrafiła nawet nauczyć się Ojcze Nasz na pamięć.

Kiedy tylko Jezus zauważy w człowieku najmniejsze predyspozycje – spotka się z nim w Damaszku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *