Zwykłe matczysko

Matka Gracchów? Rzymska matrona?

Propagandowe? nazwisko?

Nie, to tylko dobroć wcielona,

Zwykłe matczysko.

(fragm. Zwykłe matczysko,

M. Pawlikowska-Jasnorzewska)