Duchowość

Krótki wykaz świętych

Oto krótki wykaz wybranych świętych, ze szczególnym uwzględnieniem ich czysto ludzkich, nieraz niechlubnych, cech:

  • św. Piotr – zaparł się swojego Mistrza, Jezusa.
  • św. Paweł – zanim się nawrócił, prześladował chrześcijan.
  • św. Hieronim – miał wybuchowy temperament, to on przetłumaczył Pismo Św. z greki na język powszechny – łacinę. 
  • św. Teresa z Avila – hiszpański, gorący temperament.
  • św. Teresa z Lisieux – cierpiała na skrupuły. 
  • św. Tomasz Morus – żartowniś, wedle słów: „smutny święty to żaden święty”, bał się wszelkiego cierpienia.
  • św. Jan Maria Vianney – był mało utalentowany. 
  • św. Jan XXIII papież – gaduła.
  • św. Alfons Maria Liguori – miał trudny charakter. 
  • św. Faustyna – niewykształcona, prosta siostra.

Przykłady te świadczą, że świętość jest dla każdego dostępna, bez względu na charakter czy wrodzone predyspozycje. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *